Głębokość bieżnika moich opon zimowych wynosi jeszcze 3 mm. Czy muszę je wymienić?

Pytanie zadane przez użytkownika, dn. 27/10/2010 : Głębokość bieżnika moich opon zimowych wynosi jeszcze 3 mm. Czy muszę je wymienić?
Odpowiedź udzielona przez rezulteo, dn. 27.10.2010 : Głębokość bieżnika ma większe znaczenie na świeżym śniegu. Natomiast na śniegu bardziej ubitym, takim jak w mieście, przyczepność nowoczesnych opon zimowych zależy, oprócz zastosowanej mieszanki i rzeźby bieżnika, od licznych nacięć lamelkowych. Zatem pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest kontrola stanu lamelek i sprawdzenie, czy mogą spełniać one jeszcze swoją funkcję. Dobrze jest też spróbować oszacować jak długo opony będą się jeszcze nadawały do użytku, aby uniknąć ich dwukrotnej wymiany w czasie jednego sezonu zimowego, co się wiąże z podwójnymi kosztami montażu.