1. Strona główna
  2. chevronInformacje prawne

Informacje prawne

Publikacja

Operatorem portalu internetowego REZULTEO jest firma LIZEO EUROPE, Sp. Z.o.o. z siedzibą w Lyonie, we Francji, adres: 42 quai Rambaud 69002 Lyon, Francja, wpisana do Rejestru Handlu i Spółek (Registre du Commerce et des Sociétés) w Lyonie, we Francji, pod numerem 511 569 709, o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 €, posiadająca numer identyfikacji podatkowej VAT: FR 68511569709.

Prezesem spółki i dyrektorem publikacji jest Xavier Gignoux.

Kontakt: information@lizeo-group.com

Koncepcja i realizacja portalu

Autorem koncepcji i realizacji REZULTEO jest LIZEO EUROPE.

Hosting

Strona opony.rezulteo.pl jest obsługiwana przez LIZEO EUROPE - 42 Quai Rambaud 69002 LYON - telefon: 04 63 05 95 30.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane zebrane na portalu REZULTEO są informacjami udzielonymi dobrowolnie przez Użytkownika, umożliwiającymi mu otrzymanie informacji oraz zapoznanie się z tematami, którymi zajmuje się portal REZULTEO. Użytkownik może również udzielić odpowiedzi w kwestionariuszach bądź sondach prowadzonych przez REZULTEO dla celów statystycznych.

Udostępnienie danych osobowych na portalu REZULTEO jest niezbędne do korzystania z niektórych usług proponowanych przez portal REZULTEO. Użytkownik jest o tym informowany i może udzielić wyraźnej zgody lub odmówić dostarczenia wymaganych danych osobowych. Odmowa jest jednoznaczna z brakiem dostępu do oferowanych usług.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione w ramach Unii Europejskiej lub w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych prawem, a także w odpowiedzi na żądanie organów administracyjnych lub sądowych.

Zgodnie z francuską ustawą nr 78-17 „Informatique et Liberté” z 6 stycznia 1978, portal REZULTEO jest zgłoszony do Krajowej Komisji Informatyki i Swobód Obywatelskich (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, «CNIL») i zarejestrowany 2 listopada 2009 r. pod numerem 1393129.

LIZEO EUROPE przechowuje dane osobowe przez okres maksimum 3 lat.

Informacje osobiste, wolność wyboru

W celu skorzystania z usługi wymagającej założenia konta, Użytkownik jest proszony o podanie informacji osobistych. Dane te mogą być wykorzystywane przez LIZEO EUROPE lub przekazane partnerom LIZEO EUROPE jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika. Zebrane dane personalne nie będą mogły być wykorzystane bez uprzedniej zgody.

Prawo do dostępu, zmiany i usunięcia danych

Użytkownikowi przysługuje prawo do przeglądania, poprawiania, zmiany oraz usuwania swoich danych osobowych powierzonych firmie LIZEO EUROPE, zgodnie z przepisami francuskiej Ustawy 78-17 z 6 stycznia 1978 (Loi 78-17 du 6 janvier 1978) zwanej także „Ustawą Informatyka i Wolności” (Loi Informatique et Libertés).

Użytkownik może korzystać z tego prawa poprzez bezpośredni dostęp do swoich danych osobowych w ustawieniach konta, za pośrednictwem formularza on-line „kontakt”, drogą pocztową, lub też pisząc na następujący adres:

LIZEO EUROPE
42, quai Rambaud
69002 LYON
Francja

Modyfikacja informacji prawnych

LIZEO EUROPE może jednostronnie i bez uprzedzenia modyfikować informacje prawne na stronie internetowej REZULTEO i zaprasza użytkowników portalu do regularnego sprawdzania wprowadzonych zmian.

Ostatnia aktualizacja : sierpień 2020