1. Strona główna
  2. chevronRegulamin

Regulamin

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM REGULAMINEM PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PORTALU REZULTEO.

Operatorem portalu internetowego «opony.rezulteo.pl» (zwanego dalej «REZULTEO» lub «portalem REZULTEO») jest LIZEO EUROPE, Sp. z o.o. z siedzibą w Lyonie, we Francji, adres: 42 quai Rambaud 69002 Lyon, Francja, wpisana do Rejestru Handlu i Spółek (Registre du Commerce et des Sociétés) w Lyon, we Francji, pod numerem 511 569 709, o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 €, posiadająca numer identyfikacji podatkowej VAT: FR 68511569709. Prezesem spółki i dyrektorem publikacji jest Xavier Gignoux. Kontakt: information@lizeo-group.com

Wstęp : AKCEPTACJA REGULAMINU

Wyświetlanie i korzystanie z usług dostarczanych przez portal REZULTEO oznacza, że Użytkownik REZULTEO (zwany dalej «Użytkownikiem») zobowiązał się do przestrzegania poniższego Regulaminu (zwanego dalej «Regulaminem»).

W przypadku, gdy Państwo nie akceptują postanowień niniejszej umowy, prosimy o natychmiastowe opuszczenie portalu REZULTEO. Uznaje się, że Użytkownik korzystający z naszych usług zaakceptował wszystkie postanowienia niniejszej umowy.

LIZEO EUROPE ma prawo dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili jego udostępnienia na portalu REZULTEO, chyba że LIZEO EUROPE określi inny termin wejścia w życie, przy czym termin ten nie będzie wcześniejszy niż moment jego udostępnienia na portalu REZULTEO.

Część I : OPIS USŁUG REZULTEO

Portal REZULTEO udostępnia Użytkownikowi, konsumentowi lub przedsiębiorcy, dane techniczne i handlowe dotyczące ogumienia.

Dane te, obejmujące informacje dotyczące ceny, sieci dystrybucji i warsztatów, opinie i wyniki testów wytrzymałościowych, mają na celu informowanie Użytkownika oraz pomoc w wyborze opon.

Strona umożliwia bezpłatne skorzystanie z wyszukiwarki, pozwalając w ten sposób na wyszukanie – poprzez słowa kluczowe i zwroty techniczne – ogumienia proponowanego na stronach sprzedawców, które wymienia portal REZULTEO. Wyszukiwanie ma na celu umożliwienie Użytkownikowi porównania ich parametrów technicznych i handlowych.

Otrzymane na skutek wyszukiwania wyniki nie mają charakteru wyczerpującego, w szczególności nie odzwierciedlają ogółu ofert dostępnych w Internecie i na rynku. Wyniki pochodzą wyłącznie z danych umieszczonych na stronach sprzedawców, które wymienia portal REZULTEO.

Portal REZULTEO zastrzega sobie prawo do wyświetlania w pierwszej kolejności ofert swoich partnerów. Aby zagwarantować użytkownikowi poprawne i przejrzyste informacje, nie maskuje on ofert innych sprzedawców wyświetlanych na portalu.

Przedstawione informacje są regularnie aktualizowane.

Zakup wybranego towaru nie odbywa się na portalu REZULTEO. Użytkownik musi udać się na stronę wybranego przez niego sprzedawcy.

Dla lepszego poznania swoich Użytkowników i społeczności, do której kierowane są treści serwisu, witryna REZULTEO proponuje internautom udzielenie odpowiedzi na pytania w kwestionariuszach, bądź wzięcie udziału w sondach w celach czysto statystycznych.

Serwis REZULTEO oferuje Użytkownikom profesjonalnym i osobom prywatnym możliwość zintegrowania zawartości witryny REZULTEO z ich własną stroną web za pomocą platformy widgetów. Udostępnianie informacji z portalu REZULTEO odbywa się przy zachowaniu ustaleń Części V Regulaminu dotyczącej Własności Intelektualnej.

Strona REZULTEO oferuje internautom możliwość zadawania pytań dotyczących wyboru produktów, ich wydajności, a także wskazówek odnośnie użytkowania i konserwacji opon. Odpowiedzi udzielają eksperci z serwisu REZULTEO, bądź bezpośrednio eksperci marek, z którymi REZULTEO przeprowadza akcję PYTANIA/ODPOWIEDZI.

Zawartość portalu REZULTEO jest redagowana zgodnie z zasadami zawartymi w „Kim jesteśmy”, przyjętymi przez LIZEO EUROPE.

Część II : ODNOŚNIKI I LINKI DO INNYCH STRON

Portale Sprzedawców to osoby trzecie w stosunku do usług proponowanych Użytkownikowi przez REZULTEO. W konsekwencji, jeśli Użytkownik skorzysta z usług proponowanych przez portal Sprzedawcy, w szczególności jeśli Użytkownik przejdzie na jego stronę internetową ze strony REZULTEO, w celu kupna towaru lub usługi, Użytkownik podlega regulaminowi portalu Sprzedawcy.

W przypadku zamówienia jednego z tych produktów i po akceptacji tego zamówienia przez dany portal Sprzedawcy, cena podana na portalu Sprzedawcy w chwili zakupu będzie ceną wiążącą. W przypadku rozbieżności między ceną podaną na portalu REZULTEO a tą wskazaną na portalu Sprzedawcy, cena Sprzedawcy jest wiążąca. REZULTEO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z taką rozbieżnością.

Art 1 : HYPERLINKI

Hyperlinki znajdujące się na stronie internetowej REZULTEO, kierujące Użytkownika na inne strony internetowe, nie pociągają odpowiedzialności LIZEO EUROPE za treści zawarte na tych stronach oraz innych stronach, na które Użytkownik może zostać przekierowany przez hyperlinki tam umieszczone.

Każda osoba fizyczna i prawna, która zamierza umieścić hyperlink kierujący na stronę REZULTEO, musi uprzednio uzyskać wyraźną zgodę LIZEO EUROPE.

Część III : ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI I OCHRONA PRYWATNOŚCI

Art 1 : Przetwarzanie danych osobowych

Dane zebrane na portalu REZULTEO są informacjami udzielonymi dobrowolnie przez Użytkownika, umożliwiającymi mu otrzymanie informacji oraz zapoznanie się z tematami, którymi zajmuje się portal REZULTEO. Użytkownik może również udzielić odpowiedzi w kwestionariuszach bądź sondach prowadzonych przez REZULTEO dla celów statystycznych.

Udostępnienie danych osobowych na portalu REZULTEO jest niezbędne do korzystania z niektórych usług proponowanych przez portal REZULTEO. Użytkownik jest o tym informowany i może udzielić wyraźnej zgody lub odmówić dostarczenia wymaganych danych osobowych. Odmowa jest jednoznaczna z brakiem dostępu do oferowanych usług.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione w ramach Unii Europejskiej lub w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych prawem, a także w odpowiedzi na żądanie organów administracyjnych lub sądowych.

LIZEO EUROPE przechowuje dane osobowe przez okres maksimum 3 lat.

Art 2 : Informacje osobiste, wolność wyboru

W celu skorzystania z usługi wymagającej założenia konta, Użytkownik jest proszony o podanie informacji osobistych. Dane te mogą być wykorzystywane przez LIZEO EUROPE lub przekazane partnerom LIZEO EUROPE jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika.

Zebrane dane personalne nie będą mogły być wykorzystane bez uprzedniej zgody.

Art 3 : Prawo do dostępu, zmiany i usunięcia danych

3.1. Dane Osobowe

Użytkownikowi przysługuje prawo do przeglądania, poprawiania, zmiany oraz usuwania swoich danych osobowych powierzonych firmie LIZEO EUROPE, zgodnie z przepisami francuskiej Ustawy 78-17 z 6 stycznia 1978 (Loi 78-17 du 6 janvier 1978) zwanej także „Ustawą Informatyka i Wolności” (Loi Informatique et Libertés).

Użytkownik może korzystać z tego prawa poprzez bezpośredni dostęp do swoich danych osobowych w ustawieniach konta, za pośrednictwem formularza on-line „kontakt”, drogą pocztową, lub też pisząc na następujący adres:

LIZEO EUROPE
42, quai Rambaud
69002 LYON
Francja

3.2. Dane Biznesowe

Wszystkie firmy działające w branży oponiarskiej, których dane zostały zamieszczone w portalu REZULTEO, mogą poprawiać, zmieniać oraz usuwać swoje dane biznesowe. Aby skorzystać z tego prawa, wystarczy przesłać pisemną prośbę na adres pocztowy LIZEO EUROPE lub wysłać e-mail na adres: unsubscribe-pos@lizeo-group.com.

Art 4 : Newsletter, kwestionariusze i sondy

REZULTEO proponuje Użytkownikom wysyłanie wiadomości mailowych oraz gazetkę Newsletter, która umożliwia otrzymywanie treści informacyjnych. Jednocześnie Rezulteo wysyła Użytkownikowi, który wcześniej wyraził na to zgodę, kwestionariusze przeznaczone do opracowywania ankiet i sond na tematy dotyczące opon i motoryzacji.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na dalsze otrzymywanie Newslettera bądź linków kierujących go do kwestionariuszy i sond, może on w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji poprzez kliknięcie na link dezaktywacji Newslettera, znajdujący się na dole maila, który skieruje Użytkownika do „Formularza kontaktowego” na portalu REZULTEO.

Art 5 : Cookies

Cookies (ciasteczka) mogą zostać zainstalowane na komputerze Użytkownika wyłącznie w celu zwiększenia komfortu korzystania z oferowanych usług. Jednakże w momencie, gdy Użytkownik kliknie na odnośnik kierujący na portal Sprzedawcy lub inny portal partnerski, istnieje możliwość zainstalowania przez te strony innych plików cookies. W takim wypadku, cookies nie służą do identyfikacji Użytkownika, a jedynie do potwierdzenia przekierowania na daną stronę z portalu REZULTEO. Aby uzyskać więcej informacji na temat cookies, zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.allaboutcookies.org/cookies.

Zgodnie z przepisami GDPR możesz zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, klikając na ten link.

W celu polepszenia jakości badań statystycznych, REZULTEO może skorzystać z sygnalizatorów webowych. Dane zebrane za ich pomocą nie pozwalają jednak same w sobie na identyfikację Użytkownika.

Art 6 : Informacje o połączeniu

Podczas każdego połączenia Użytkownika do portalu, serwery REZULTEO rejestrują automatycznie informacje, które są przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika podczas połączenia. Rejestry serwerów mogą zawierać informacje dotyczące wyników wyszukiwań wykonanych na stronie, adresu IP, rodzaju używanej przeglądarki, używanego języka i innych informacji umożliwiających identyfikację przeglądarki Użytkownika.

Zebrane informacje są wykorzystywane w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom i innym celowym działaniom.

Art 7 : Dane osobowe i złożenie oświadczenia w Krajowej Komisji Informatyki i Swobód Obywatelskich (CNIL)

Zgodnie z francuską ustawą nr 78-17 „Informatique et Liberté” z 6 stycznia 1978, portal REZULTEO jest przedmiotem zgłoszenia do Krajowej Komisji Informatyki i Swobód Obywatelskich (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, «CNIL»), które zostało zarejestrowane 2 listopada 2009 r. pod numerem 1393129.

Art 8 : Widgety

Zarówno Użytkownicy profesjonalni jak i osoby prywatne mają możliwość zintegrowania z ich własną stroną internetową wigety dostępne na platformie widgetów REZULTEO. Stają się oni w ten sposób « Partnerami » Rezulteo.

Użytkownicy mogą wybrać temat widgetu spośród tematów proponownych przez REZULTEO. Wybrany temat określi zakres informacji przekazanych przez REZULTEO Partnerowi.

Wszystkie informacje zawarte w zaproponowanym Partnerowi widgecie stanowią zawartość witryny REZULTEO i pozostają w zgodzie z poniższym Regulaminem.

Użytkownicy akceptując warunki poniższego Regulaminu zobowiązują się nie podejmować działań, które mogą doprowadzić do uszkodzenia lub modyfikacji kodu widgetu.

REZULTEO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne modyfikacje i szkody oraz inne konsekwencje pośrednie lub bezpośrednie na witrynie Partnera będące następstwem integracji kodu widgetu.

LIZEO EUROPE jest odpowiedzialne za zawartość widgetu oraz rezerwuje sobie prawo do włączenia w ich treść reklamy lub promocji swoich partnerów.

CZĘŚĆ IV : INFORMACJE WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Art 1: Użytkownik ma możliwość wysyłania i publikowania swoich uwag, komentarzy i opinii na portalu REZULTEO.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść opublikowaną przez niego na portalu REZULTEO. Zabronione jest wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie za pośrednictwem portalu REZULTEO treści chronionych prawem autorskim lub prawem własności intelektualnej bez uprzednio otrzymanej zgody podmiotu tych praw.

Publikacja informacji dotyczących życia prywatnego osób trzecich i naruszających ich prywatność pociąga za sobą sankcje, na które Użytkownik naraża wyłącznie siebie.

REZULTEO usunie wszelkie treści, które naruszają Regulamin, a które Użytkownik zaakceptował korzystając z usług REZULTEO, a także treści, które mogą naruszyć prawa osób trzecich.

Art 2 : Pisząc na forum dyskusyjnym, Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania na nim treści potencjalnie niezgodnych z prawem, obraźliwych, raniących, obscenicznych, dyskryminujących, szkodzących i/lub innych niezgodnych z charakterem portalu REZULTEO.

Użytkownik ma świadomość, że wiadomości zamieszczone przez internautów jako reakcja na artykuły są wyrazem tylko i wyłącznie ich opinii i poglądów. REZULTEO nie zamierza ich ani akceptować, ani negować i nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za treści, których nie jest autorem.

REZULTEO zobowiązuje się do podjęcia wszelkich dostępnych mu środków, aby usunąć wszystkie naganne wiadomości oraz treści niezgodne z podstawowymi zasadami Regulaminu i „Kim jesteśmy” stosowanymi przez LIZEO EUROPE.

Użytkownik upoważnia REZULTEO do zmiany całości lub części jego wiadomości, umieszczenia jej w innym miejscu lub jej usunięcia bez względu na przyczynę i okoliczności takiego postępowania.

REZULTEO ma prawo wykluczyć z forum dyskusyjnego każdego Użytkownika, który nie przestrzega Regulaminu i zasad „Kim jesteśmy”.

Art. 3: Pytania zadawane w ramach akcji przeprowadzanej z markami PYTANIA/ODPOWIEDZI są przekazywane bezpośrednio ekspertom tychże marek.

Zarówno REZULTEO jak i marki partnerskie nie określają ścisłego terminu udzielenia odpowiedzi.
Eksperci serwisu REZULTEO i marek partnerskich dokładają starań, aby udzielić odpowiedzi w możliwie najkrótszym czasie.
Pytanie pozostanie otwarte w serwisie REZULTEO do 48 godzin po opublikowaniu odpowiedzi ze strony ekspertów marki partnerskiej.
W ramach akcji PYTANIA/ODPOWIEDZI marki partnerskie udzielą odpowiedzi wyłącznie na pytania dotyczące wyboru produktów, ich wydajności, porad odnośnie wyposażenia, eksploatacji a także konserwacji opon ich marki do pojazdów typu turystycznego, van i 4X4.
Pytania dotyczące serwisu posprzedażowego należy bezpośrednio kierować do działu usług posprzedażowych danej marki.
Zarówno REZULTEO jak i marka partnerska nie ponoszą odpowiedzialności za udzielone odpowiedzi (patrz Część VI: Gwarancje).

Część V : WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Całość portalu REZULTEO, jego tożsamość wizualna jak i zastrzeżony znak towarowy REZULTEO® stanowią wyłączną własność LIZEO EUROPE i są chronione przez obowiązujące prawo własności intelektualnej i inne ustawy.

REZULTEO® jest zastrzeżonym znakiem towarowym i nie może zostać użyty bez uprzedniej wyraźnej zgody LIZEO EUROPE.

Wszystkie elementy portalu REZULTEO, w szczególności treść, ilustracje, struktura, zawartość merytoryczna, komentarze, zdjęcia, obrazy, dźwięki i filmy wideo oraz układ serwisu są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane, częściowo ani w całości, bez uprzedniej wyraźnej zgody LIZEO EUROPE.

Te same ograniczenia odnoszą się do treści reklam i innych informacji zamieszczonych na portalu przez ogłoszeniodawców, które mogą być chronione prawem autorskim, prawem ochronnym na znak towarowy, patentem i każdym innym prawem obowiązującego ustawodawstwa.

Zawartość portalu REZULTEO jest traktowana jako chroniona baza danych w znaczeniu artykułu L341-1 i L342-1 Kodeksu Własności Intelektualnej.

Portal REZULTEO i cała jego treść, zawierająca dane techniczne i handlowe są wynikiem zaangażowania czynnika materialnego, finansowego i ludzkiego spółki LIZEO EUROPE.

LIZEO EUROPE nie wyraża zgody na jakościowo lub ilościowo istotne pobieranie i wtórne wykorzystanie bazy danych REZULTEO.

LIZEO EUROPE nie wyraża zgody na powtarzające się i systematyczne pobieranie i wtórne wykorzystanie istotnych lub nieistotnych części bazy danych, które miałoby na celu nielegalne odtworzenie tej bazy danych.

Część VI : GWARANCJE

Portal REZULTEO jest dostępny i oddany do dyspozycji Użytkownika w stanie jakim jest („as is”) bez żadnej gwarancji ze strony LIZEO EUROPE dotyczącej jego dostępności czy treści tam zawartych.

LIZEO EUROPE nie gwarantuje, że informacje dostępne na portalu są pozbawione błędu czy nieścisłości.

Jednocześnie, LIZEO EUROPE zapewnia, że podejmie wszelkie kroki w celu sprawdzenia jakości, zgodności z prawdą, bezpieczeństwa oraz dokładności informacji i danych dostępnych na portalu REZULTEO, jak i zagwarantowania poprawnego działania portalu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłość informacji ani za kompletność danych.

Część VII : ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wydawca i autorzy portalu REZULTEO nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i pominięcia w zamieszczonych informacjach ani za problemy techniczne portalu i innych stron, do których odnośniki znajdują się na REZULTEO.

LIZEO EUROPE nie ponosi odpowiedzialności za interpretację przez Użytkownika informacji zamieszczonych na stronie REZULTEO.

LIZEO EUROPE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe podczas pobierania danych ze strony REZULTEO.

Mimo wszelkich starań i zastosowanych środków mających na celu zapewnienie poprawności informacji, mogą pojawić się błędy dotyczące danych technicznych i handlowych. Rozbieżności między ceną podaną na portalu REZULTEO a portalem Sprzedawcy wybranym przez Użytkownika, na który Użytkownik zostanie przekierowany, nie mogą stanowić podstawy do pociągnięcia LIZEO EUROPE do odpowiedzialności.

Cena i informacje znajdujące się na portalu Sprzedawcy są wiążące dla Użytkownika.

Ewentualne reklamacje dotyczące informacji zawartych na portalu REZULTEO lub jego funkcjonowania należy kierować pod adres e-mail: rz-opony@rezulteo.com i powinny zawierać:

oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub firma)

opis przedmiotu reklamacji.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, pod warunkiem, że zawierać będzie ona dane wskazane w zdaniu poprzednim.

Część VIII. : ODSZKODOWANIA

LIZEO EUROPE nie może być pociągnięta do odpowiedzialności wynikającej z faktu przedstawiania produktów i usług dostarczanych przez portal Sprzedawcy, jak również z faktu dokonania zamówienia lub użytkowania przez Użytkownika produktów, które wymienia portal REZULTEO.

Użytkownik zobowiązuje się naprawić wszelką szkodę poniesioną przez spółkę LIZEO EUROPE, jej spółki córki i spółki powiązane, jej przedstawicieli, pracowników, akcjonariuszy, dostawców i partnerów, wynikających ze skarg i żądań osoby trzeciej, a spowodowanych naruszeniem przez Użytkownika Regulaminu, praw osób trzecich lub porządku publicznego.

Część IX : RÓŻNE

Art 1 : Całość umowy

Postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym zobowiązanie do zachowania poufności i poszanowania prywatności, stanowią całość porozumienia między Państwem a LIZEO EUROPE, odnoszącego się do przedmiotu Regulaminu oraz zastępują i wykluczają wszelkie wcześniejsze uzgodnienia i porozumienia, niezależnie od ich formy.

Art 2 : Nieważność częściowa

Jeśli jedno z niniejszych postanowień lub zobowiązań okaże się nieważne, niedające się zastosować w ogóle lub w danym przypadku, pozostałe klauzule niniejszej umowy pozostają wiążące.

Art 3 : Brak zrzeczenia się

Niedochodzenie przez LIZEO EUROPE wykonania jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszych postanowień nie wpływa w jakikolwiek sposób na jego prawo późniejszego dochodzenia wykonania tego samego zobowiązania, chyba że LIZEO EUROPE w sposób wyraźny i w formie pisemnej zrzeknie się tego prawa.

Art 4 : Prawo stosowane

Niniejsza umowa podlega prawu francuskiemu i będzie interpretowana według tego prawa.

Art 5 : Sąd właściwy

Wszelkie roszczenia związane z niniejszą umową podlegają jurysdykcji sądów francuskich.

Art 6 : Język

Niniejszy Regulamin jest tłumaczeniem z języka francuskiego wersji oryginalnej Regulaminu. W przypadku niespójności lub rozbieżności między wersją francuską Regulaminu a wersją polską, wiążąca jest wersja francuska.

Ostatnia aktualizacja : czerwiec 2019