Bieżnik asymetryczny

Pytanie zadane przez rezulteo, dn. 27/12/2011 : Jak odnaleźć kierunek obracania się koła w przypadku bieżnika asymetrycznego? Nie widzę żadnego oznaczenia na moich nowo zakupionych oponach.
Odpowiedź udzielona przez rezulteo, dn. 27.12.2011 : Należy upewnić się że napis „outside” jest widoczny po zewnętrznej stronie.