Kupno i posiadanie samochodu to ważna decyzja w życiu, zwłaszcza gdy planujesz podzielić się nim z inną osobą. Współwłasność pojazdu to często praktyczne rozwiązanie, ale jak poprawnie dopisać współwłaściciela do auta? W tym artykule omówimy kroki i ważne informacje związane z tym procesem.

Przez Opublikowano dnia: 15 marca, 2024Kategorie: Mój samochód755 słowa3.8 minut na przeczytanie
Samochody z najwyższej półki

©Pexels

 1. Dopisanie współwłaściciela pojazdu – Współwłasność a kwestie prawne
 2. Jak dopisać współwłaściciela do auta?
 3. Ważne aspekty współwłasności pojazdu np. dowodu rejestracyjnego

Dopisanie współwłaściciela pojazdu – Współwłasność a kwestie prawne

Aby odpowiedzieć na pytanie jak dopisać współwłaściciela do auta, w pierwszym kroku należy zrozumieć, czym jest współwłasność pojazdu. Współwłaściciele mają równorzędne prawa do samochodu, co oznacza, że każdy z nich może nim swobodnie zarządzać. Współwłaściciele mogą dzielić się korzystaniem z pojazdu, a także ponosić odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania związane z jego użytkowaniem.

Zanim przystąpisz do procesu dopisywania współwłaściciela, upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty pojazdu. W tym przypadku ważne są dowód rejestracyjny i umowa kupna-sprzedaży. Upewnij się, że dokumenty są aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Bez tego nie będziesz mógł dopisać współwłaściciela do auta.

Warto zaznaczyć, że współwłaściciele samochodu ponoszą wspólną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania związane z pojazdem. Obejmuje to nie tylko opłaty związane z użytkowaniem auta, ale także ewentualne kary czy mandaty. Dlatego ważne jest, aby współwłaściciel samochodu miał jasno określone zasady dotyczące korzystania z pojazdu i pokrywania związanych z nim kosztów.

Jak dopisać współwłaściciela do auta?

Mając pojazd, który jest w Twoją własnością możesz zadawać sobie pytanie jak dopisać współwłaściciela do samochodu? Pierwszym krokiem jest sporządzenie aktu darowizny. Aby to zrobić, potrzebujesz odpowiedniego druku. Możesz znaleźć go w lokalnym wydziale komunikacji. Akt darowizny musi mieć szczegółowe informacje dotyczące zarówno darczyńcy, jak i obdarowanego. Należy podać:

 • imię i nazwisko
 • adres,
 • numer PESEL
 • numer dowodu osobistego

Ważnym elementem aktu darowizny i tego jak dopisać współwłaściciela do auta jest także opis przedmiotu darowizny, czyli pojazdu. Wskazujesz markę, rodzaj, model, numer VIN, numer rejestracyjny oraz rok produkcji pojazdu. Musisz określić datę i miejsce zawarcia umowy darowizny. Warto także uwzględnić informację dotyczącą tego, jaka część własności przysługuje obdarowanemu, np. 50 proc., choć strony mogą ustalić inny udział.

Oświadczenie które mówi że posiadasz prawo do pojazdu oraz oświadczenie że druga strona przyjmuje darowiznę, są kluczowymi elementami aktu i procesu aby dopisać współwłaściciela do auta. Podpisy obu stron na dokumencie są niezbędne. Ważne jest również sporządzenie umowy w dwóch egzemplarzach, z których jeden zostanie dla darczyńcy, a drugi dla obdarowanego.

Po sporządzeniu aktu darowizny formalności nie kończą się. W czasie do 6 miesięcy po dokonaniu czynności, istnieje obowiązeb, by dokonać zgłoszenia darowizny w pobliskim urzędzie skarbowym do którego należymy. Czasami w pewnych okolicznościach nie musisz płacić podatku np. gdy darowizna miała miejsce między członkami rodzimy, choć warto dopytać się o aktualne limity i przepisy. Proces aby dopisać współwłaściciela do auta może być zatem zarówno prosty jak i nieco bardziej skomplikowany.

Ważne aspekty współwłasności pojazdu np. dowodu rejestracyjnego

Dodanie współwłaściciela pojazdu to tylko pewna kwestia. Pamiętaj o dostosowaniu polisy ubezpieczeniowej. Poinformuj ubezpieczyciela o zmianach w posiadaniu pojazdu, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przypadku wypadku czy kradzieży. Współwłaściciele mogą być wymienieni na polisie jako współubezpieczający. Jeśli szukasz nowej polisy, możesz skorzystać np. z WOW polisa i zamówić ją w sieci.

Współwłaściciele mają prawo sprzedać pojazd, ale taka decyzja wymaga porozumienia obu stron. Warto mieć ustalone postępowanie dotyczące ewentualnej sprzedaży, aby uniknąć konfliktów. W przypadku sprzedaży pojazdu współwłaściciele muszą złożyć wspólny akt notarialny potwierdzający transakcję.

Należy pamiętać, że w przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli, drugi automatycznie staje się pełnym właścicielem pojazdu. Niemniej jednak warto wcześniej uregulować kwestie dziedziczenia współwłasności w testamencie lub innych dokumentach prawnych, aby uniknąć niejasności i sporów. Dopisanie współwłaściciela samochodu powoduje zmiany w dowodzie rejestracyjnym. Dodanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego musi odbyć się przy jednoczesnej obecności obu osób w urzędzie.

Udostępnij ten artykuł, gdziekolwiek chcesz!

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

 • Przeczytaj artykuł
 • Przeczytaj artykuł
 • Przeczytaj artykuł
 • Przeczytaj artykuł